วันที่ 30 มกราคม 2566

ไม่สามารถตรวจจับสัญญาน GPS ได้ หรือท่านไม่ได้อยู่ในพื้นที่ให้ลงเวลาได้!!!
ระบบเปิดให้ลงเวลา 05:00 - 10:00 น. และ 16:30 - 21:30 น.!
ตรวจสอบรายชื่อ